© 2018 • MONTER EMIT d.o.o. Beograd • Sva prava zadržana • Mitrovdanska 25 • 11041 Beograd, Srbija • Tel: +381 11 396 02 26 • Tel/fax: +381 11/396 01 93 • e-mail: meb@monteremit.com • web: monteremit.com

Najvažnije komponente MONTERION kotla su grejač i specijalna tečnost EcoML (eco monterion liquid). Grejač je povezan sa izvorom naizmenične struje i u njemu se odvija proces jonizacije. U primarnom krugu kotla nalazi se tečnost EcoML sa slobodnim jonima. Tečnost EcoML ne predstavlja nikakvu opasnost po zdravlje i sigurnost korisnika i ne zagađuje životnu sredinu.

Tečnost i grejač u kome se odigrava proces jonizacuje su rešenja koja je u potpunosti razvio projektni tim MONTER EMIT d.o.o. Beograd.

U telu grejača se nalaze specijalno pripremljene elektrode, povezane na izvor naizmenične struje. Pri prolasku EcoML tečnosti kroz grejač, njeni joni se nađu u kolu naizmenične struje i pri tome naizmenično menjaju pravac kretanja od jedne ka drugoj elektrodi suprotnog električnog potencijala. Sudari tih jona stvaraju toplotu.

Osnovna prednost ove tehnologije ogleda se u tome što se celokupna ulazna energija predaje tečnosti EcoML, a cirkulaciona pumpa omogućava njeno celovito i ravnomerno zagrevanje. Zagrevanje vode u instalaciji centralnog grejanja postiže se razmenom toplote u izmenjivaču toplote koji čini sastavni deo kotla MONTERION.

Pošto se voda u instalaciji centralnog grejanja zagreva veoma brzo, imamo sistem koji je energetski efikasan, a na račun toga može se uštedeti i do 20% u odnosu na standardnim konvencionalne kotlove. Kotao MONTERION brzo zagreva i ima dobru regulaciju što omogućava da se izbegne pothlađivanje i pregrevanje objekta. MONTERION održava temperaturu kontrolom temperature u referentnoj tački, čime se smanjuju gubici sistema grejanja na minimum.

Početna Opšte Delatnost Reference Galerija Kontakt MONTERION